T’agradaria treballar amb nosaltres?

Només ens has d’enviar el teu Currículum mitjançant el següent formulari    D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem a la seva disposició la següent informació:

    El responsable del tractament de les seves dades és International King’s Camping, S.A , amb CIF: A17064726 i domicili a Palamós (Girona), Mas Agustí, s/n, – CP 17230. Tractem la informació que vostè ens facilita amb la finalitat de formar part dels processos de selecció de personal, i la conservarem mentre vostè no ens demani la seva supressió. No comunicarem les seves dades a ningú extern a la nostra empresa.

    Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran oposar-se o sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

    La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment atorgat en marcar la casella d’acceptació al final d’aquest formulari.