Plànol vigent a partir de febrer del 2020 (per a reserves anteriors, consultar amb recepció)