Masz jakieś pytanie?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu (+34) 972 31 75 11

Jeśli wolisz, możesz przesłać nam swoje pytania lub uwagi za pomocą poniższego formularza

    Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych(UE) 2016/679 udostępniamy Państwu następujące informacje:

    Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest International King’s Camping, SA, z numerem CIF: A17064726 i adresem w Palamós (Girona), Mas Agustí, s / n, – CP 17230. Informacje, które zostają nam przekazane, przetwarzamy w celu świadczenia usług hotelarskich i przesłania informacji o promocjach i ofertach. Będziemy przechowywać dane osobowe, dopóki klient nie wystąpi o ich usunięcie. Nie przekazujemy danych osobowych nikomu spoza naszej firmy.

    Osoba, która udostępniła nam swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, a także żądania sprostowania niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już potrzebne w celach, dla których zostały zebrane. W określonych okolicznościach zainteresowane strony mogą zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w takim przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie z ważnych i uzasadnionych powodów lub do wykonania lub obrony ewentualnych roszczeń.

    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie okienka akceptacji na końcu niniejszego formularza.