Parcela pod vana

Komu nie marzyła się podróż vanem? Zabierz swój dom na kółkach i ciesz się Costa Brava!

 • Działki zacienione, ograniczone drzewami i z przyłączem elektrycznym (6 A).
 • Jedna parcela na rodzinę (maksymalnie 6 osób).
 • Dozwolone są tylko małe i średnie psy (maksymalnie 25 kg) (maksymalnie 2 na parcelę).
 • Psy tzw. ras niebezpiecznych i ich krzyżówki nie są dozwolone.
 • Podłączenie elektryczne 10A
 • Wynajem lodówki
 • Wynajem adaptera (przejściówki wtyczki)
 • WIFI

 • Rezerwacja nie zostanie potwierdzona, dopóki nie wpłynie zaliczka w wysokości 30% całkowitej kwoty rezerwacji, maksymalnie 300 EUR.
 • Na tydzień przed przyjazdem klient otrzyma e-mailem link umożliwiający dokonanie ODPRAWY ONLINE oraz wpłatę pozostałej część należności za pobyt.
 • W przypadku rezerwacji z mniej niż 6-dniowym wyprzedzeniem, klient otrzyma e-mailem link do uiszczenia pełnej płatności za pobyt i odprawy online.
 • Rezerwacja jest osobista.
 • Parcele wynajmuje się dla członków jednej rodziny.
 • Jeżeli w planowanym dniu klient się nie stawi, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana po godzinie 12:00 dnia następnego.
 • Klient może zawiadomić e-mailem (maksymalnie 24 godziny przed datą zameldowania) o przybyciu późniejszym niż planowany termin, ale zobowiązany będzie zapłacić pełną kwotę pierwotnej rezerwacji. Podobnie, jeśli data wyjazdu zostanie przyśpieszona, należy uiścić pełną kwotę pierwotnej rezerwacji.
 • Dzień wyjazdu: wymeldowanie do godziny 12:00. W przypadku opuszczenia parceli po ustalonej godzinie wyjazdu, kemping ma prawo obciążyć klienta kwotą za dodatkową dobę.
 • W momencie rezerwacji nie wyznacza się konkretnego numeru parceli.
 • Kemping nie może zagwarantować cienia na parceli podczas całego dnia, nawet jeśli klient o to wystąpił w momencie rezerwacji.
 • Po zainstalowaniu się na parceli, nie można jej zmienić bez zgody recepcji.
 • Jeśli klient jest nieobecny na kempingu, ale nadal zajmuje parcelę (pozostawił namiot lub camper), opłata za całą parcelę, w tym dwie osoby, będzie nadal naliczana.
 • Cena parceli nie podlega zmianie.
 • Kemping nie przyjmuje rezerwacji od osób niepełnoletnich.
 • Dozwolony jest wjazd jednego samochodu, należy zaparkować go na parceli.
 • Psy są dozwolone, o ile nie stanowią zagrożenia dla innych użytkowników kempingu.
 • Dozwolone są tylko małe i średnie psy (maksymalnie 25 kg) (maksymalnie 2 na parcelę). Klienci podróżujący z psami muszą przestrzegać aktualnego regulaminu kempingu, przedstawić aktualną książeczkę szczepień oraz aktualne ubezpieczenie.
 • Psy ras uznanych za niebezpieczne lub ich krzyżówki nie są dozwolone: ​​American Staffordshire terrier, Staffordshire Bull Terrier, Rottweiler, Pit-Bull Terrier, Argentine Dog, Doberman, Canary Prey Dog, Bull-Terrier, Fila Brasileiro, Bullmastiff, Dog z Bordeaux, Mastif Neapolitański, Japońska Tosa (Tosa Inu), Akita Inu.

Anulowanie rezerwacji:

 • Zawsze za pośrednictwem poczty elektronicznej* **
 • więcej niż 42 dni przed planowaną datą przybycia: zwrot 80% zaliczki
 • więcej niż 14 dni: zwrot 50% zaliczki
 • mniej niż 14 dni: utrata zaliczki, nie dokonuje się jej zwrotu

*dodatkowa kwota w wysokości 15€ zostanie potrącona w ramach procesu anulowania rezerwacji (bezzwrotna)

** These cancellation conditions do not apply to bookings with a deposit of the last season. For customers who, by courtesy of the campsite, have had their deposit from the last season postponed for this season due to the exceptional situation due to COVID-19, the cancellation conditions will be those proposed at the time they cancelled their reservation during the last season (we will take into account the date of receipt of the cancellation email and the expected arrival date of the last season).

Dla Twojego spokoju podczas rezerwacji możesz wykupić ubezpieczenie od kosztów anulacji.

Dostępność

Galeria zdjęć