Parcela pod vana

Komu nie marzyła się podróż vanem? Zabierz swój dom na kółkach i ciesz się Costa Brava!

 • Działki zacienione, ograniczone drzewami i z przyłączem elektrycznym (6 A).
 • Jedna parcela na rodzinę (maksymalnie 6 osób).
 • Dozwolone są tylko małe i średnie psy (maksymalnie 25 kg) (maksymalnie 2 na parcelę).
 • Psy tzw. ras niebezpiecznych i ich krzyżówki nie są dozwolone.
 • Podłączenie elektryczne 10A
 • Wynajem lodówki
 • Wynajem adaptera (przejściówki wtyczki)
 • WIFI

 • Rezerwacja nie zostanie potwierdzona, dopóki nie wpłynie zaliczka w wysokości 30% całkowitej kwoty rezerwacji, maksymalnie 300 EUR.
 • Na tydzień przed przyjazdem klient otrzyma e-mailem link umożliwiający dokonanie ODPRAWY ONLINE oraz wpłatę pozostałej część należności za pobyt.
 • W przypadku rezerwacji z mniej niż 6-dniowym wyprzedzeniem, klient otrzyma e-mailem link do uiszczenia pełnej płatności za pobyt i odprawy online.
 • Rezerwacja jest osobista.
 • Parcele wynajmuje się dla członków jednej rodziny.
 • Jeżeli w planowanym dniu klient się nie stawi, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana po godzinie 12:00 dnia następnego.
 • Klient może zawiadomić e-mailem (maksymalnie 24 godziny przed datą zameldowania) o przybyciu późniejszym niż planowany termin, ale zobowiązany będzie zapłacić pełną kwotę pierwotnej rezerwacji. Podobnie, jeśli data wyjazdu zostanie przyśpieszona, należy uiścić pełną kwotę pierwotnej rezerwacji.
 • Dzień wyjazdu: wymeldowanie do godziny 12:00. W przypadku opuszczenia parceli po ustalonej godzinie wyjazdu, kemping ma prawo obciążyć klienta kwotą za dodatkową dobę.
 • W momencie rezerwacji nie wyznacza się konkretnego numeru parceli.
 • Kemping nie może zagwarantować cienia na parceli podczas całego dnia, nawet jeśli klient o to wystąpił w momencie rezerwacji.
 • Po zainstalowaniu się na parceli, nie można jej zmienić bez zgody recepcji.
 • Jeśli klient jest nieobecny na kempingu, ale nadal zajmuje parcelę (pozostawił namiot lub camper), opłata za całą parcelę, w tym dwie osoby, będzie nadal naliczana.
 • Cena parceli nie podlega zmianie.
 • Kemping nie przyjmuje rezerwacji od osób niepełnoletnich.
 • Dozwolony jest wjazd jednego samochodu, należy zaparkować go na parceli.
 • Psy są dozwolone, o ile nie stanowią zagrożenia dla innych użytkowników kempingu.
 • Dozwolone są tylko małe i średnie psy (maksymalnie 25 kg) (maksymalnie 2 na parcelę). Klienci podróżujący z psami muszą przestrzegać aktualnego regulaminu kempingu, przedstawić aktualną książeczkę szczepień oraz aktualne ubezpieczenie.
 • Psy ras uznanych za niebezpieczne lub ich krzyżówki nie są dozwolone: ​​American Staffordshire terrier, Staffordshire Bull Terrier, Rottweiler, Pit-Bull Terrier, Argentine Dog, Doberman, Canary Prey Dog, Bull-Terrier, Fila Brasileiro, Bullmastiff, Dog z Bordeaux, Mastif Neapolitański, Japońska Tosa (Tosa Inu), Akita Inu.

Anulowanie rezerwacji:

 • Zawsze za pośrednictwem poczty elektronicznej*
 • więcej niż 42 dni przed planowaną datą przybycia: zwrot 80% zaliczki
 • więcej niż 14 dni: zwrot 50% zaliczki
 • mniej niż 14 dni: utrata zaliczki, nie dokonuje się jej zwrotu

*dodatkowa kwota w wysokości 15€ zostanie potrącona w ramach procesu anulowania rezerwacji (bezzwrotna)

Dla Twojego spokoju podczas rezerwacji możesz wykupić ubezpieczenie od kosztów anulacji.

Dostępność

Galeria zdjęć